Park prirode

Stara planina proglašena je Parkom prirode - I kategorije 1997. godine, kao područje izuzetno vredno sa stanovišta biljnog i životinjskog sveta i njihovih zajednica, te geomorfoloških, geoloških, hidroloških i hidrogeoloških osobenosti i pojava, u kojem je prisutan tradicionalni oblik života i kulturnih dobara.

Smeštaj Ristić (porodična kuća, sobe i apartmani) nalazi se na obroncima Stare planine, u selu Kalna, opština Knjaževac, na oko 18km od skijališta „Babin zub“. Pored smeštaja, turistička ponuda obuhvata i ishranu i prevoz gostiju.

Okružena šumovitim brežuljcima, sa uvek svežim i čistim vazduhom, dvorištem punim zelenila i cveća, udaljena od urbane sredine porodična kuća Ristić predstavlja vrlo ugodan i tih kutak za odmor i rekreaciju.

Šta posetiti na Staroj planini